top of page

Erfaring

Erlend Moksness,
CEO


Independent professional

Kompetanse:

 • Dr. Philos. Universitet i Bergen, 1992

 • Driftsøkonomi, Norsk korrespondanse skole, 1984

 • Vidstrakt ledererfaring

 • Solid erfaring fra marin forskning og utvikling

 • Utvikling av strategi og konseptuelle modeller for større og mindre organisasjoner, samt forskningsprogrammer- og prosjekter

 • Publisert 103 peer reviewed vitenskapelige artikler

 • Redaktør av 13 vitenskapelige bøker

 

Erfaring:

 • 19 års erfaring i ledelsen av Norges største forskningsbedrift innenfor marin forskning, overvåkning og rådgiving.  Forskningsdirektør med varierende ansvarsområder, som rådgivingsprogrammer, strategi og internasjonalt samarbeid

 • 13 års erfaring som foreleser og veileder innenfor oppdrett av marin fisk ved Norges veterinærhøyskole i stilling som professor

 • 10 års erfaring som leder av Fiskerifaglig Forum (www.fiskerifagligforum.no), som omfatter norske universiteter, forskningsinstitusjoner og NGOer innenfor norsk bistand på det akvatiske området (finansiert av NORAD)

 • 11 års erfaring fra policyorganisasjonen European Marine Board (www.marineboard.eu), som jobber med forskningsstrategi i Europa. 
  Vice Chair i ExCom (2014-2017)

 • 10 års erfaring innenfor organisering av bistandsprosjekter og kompetanseoppbygging i andre land

 • 9 års erfaring som koordinator for to større EU-prosjekter, som omfattet omlag 120 forskere fra 36 partnere (universiteter og forskningsinstitusjoner i Europa)

 • 3 års erfaring som ekspert for det multinasjonale selskapet Exxon ifm Exxon valdezulykken i Alaska (1989)

 • Ansvarlig for flere nasjonale søknader med gjennomslag, hvor omfanget har vært mer enn 50 mill NOK (bl.a. www.nmdc.no/) eller 10 mill per år

 • Ansvarlig for gjennomføring av 11 større internasjonale konferanser og et betydelig antall nasjonale og internasjonale møter/WS

 • Koordinator for H2020 søknader ved Havforskningsinstituttet siden 2013, inkl. medlem av Norges forskningsråd sin referansegruppe. Før dette, koordinator for det 7. rammeprogrammet

 • Ansvarlig for utarbeidelsen av kortversjonen av Havforskningsinstituttets historie (2016) (http://hi.no/filarkiv/2016/02/historien_2015.pdf/nb-no)

 

Annen erfaring:

 • Utvikling av større programmer (som: Mareano, www.mareano.no, med ett budsjett på over NOK 100 Mill i 2017

 • Utvikling av nasjonale marine data systemer (www.imr.no/forskning/prosjekter/sea2data_1/nb-no)

 • Rådgiving innen søknader (Norge/EU)

 • Internasjonalt samarbeid

 • Popularisering av forskning (som bl.a. TV serien «Havforskerne», 8 episoder, TV Agder 2016)

 • Meddommer i Lagmannsretten

bottom of page